Schoolkosten

Carmelcollege Emmen ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Daarnaast vragen wij van ouders een extra bijdrage voor de activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die wel belangrijk zijn voor het onderwijs en de leerlingen. Deze extra bijdrage is afhankelijk van de opleidingsrichting die de leerling volgt. Ouders hebben de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen of activiteiten bij te dragen. Wanneer de activiteit een onderdeel vormt van het schoolplan of onderwijsproces dan kan een leerling niet uitgesloten worden van deelname. 

Tegemoetkoming 

Een tegemoetkoming voor ouders betreffende schoolkosten voor leerlingen jonger dan 18 jaar is voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget. Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn kunnen een tegemoetkoming aanvragen op basis van de regeling ‘Tegemoetkoming scholieren’. Meer informatie daarover is te vinden op de website van DUO.

Verzekeringen 

De school heeft een ongevallenverzekering, maar deze is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en tijdens (rechtstreekse) reizen van en naar huis. Deze verzekering is aanvullend, dat wil zeggen dat eerst een beroep moet worden gedaan op een eigen (ziektekosten)verzekering. Ook heeft Carmelcollege Emmen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor schade die toegebracht wordt aan derden. We hebben geen verzekering voor leerlingen tegen verlies, diefstal en vernieling. Daarom moeten leerlingen hun eigendommen zo veilig mogelijk opbergen. Lees hier het beleid met betrekking tot vernieling en diefstal.

Sponsoring 

Het Carmelcollege Emmen doet soms aan sponsoring, welke verenigbaar is met de pedagogische en onderwijskundige taak. Het is altijd in overeenstemming met de goede smaak en fatsoen en zal op geen enkele wijze de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden.